Kurumsal Finansman Hizmetleri

    Müşterilerimize şirket devir ve satış, sermaye yaratma, değerleme, ve danışmanlık hizmetlerini içeren geniş kapsamlı hizmetler sunmaktayız.

   
    • Şirket kuruluşu

    • Şirket satın alma devir birleşme

    • Tasfiye


    • Değerleme


    • Due Diligence