Hakkımızda

  Bazen bir şirketin tarihi, kurucularının geçmişidir. SPK (1981) ve İMKB’nin (1985) kuruluşlarına tanıklık eden Caner Sezen ve Murat Ersin birlikte Türkiye’nin en eski ve iyi denetim firmalarının birinde çalışmaya başlarlar.

  Bu denetim firmasındaki görevlerini sürdürürlerken, 2005 yılında ilk mali müşavirlik firmaları Norm’u kurarlar. Kısa bir süre içerisinde Norm, kaliteli ve istikrarlı hizmetleri ve ortaklarının mesleki deneyimleri ve uluslararası ilişkilerini kullanarak pek çok ülkeden muhasebe firmaları ve işletme danışmanlarının üye olduğu global bir organizasyonun üyesi olur.

  Denetim ve muhasebe sektöründe yaşanan yerel ve uluslararası gelişmeler ve dünya ekonomisindeki globalleşmenin getirdiği yeni vizyon anlayışı nedeniyle; başlıca denetim olmak üzere piyasada ihtiyaç duyulan pek çok profesyonel hizmeti sunmak üzere 2012 yılında TGS Lidya kurulur. Bu vizyon değişikliğine paralel olarak daha farklı ve güncel vizyona sahip olan TGS Global’e aynı yıl içinde üye olunmasıyla bu genç profesyonel organizasyon ile geleceğe yönelik sağlam bir yapı oluşturulmuş olur.

  TGS Lidya’nın hizmet çeşitliliği vergi hizmetlerini (vergi planlaması ve muhasebe, transfer fiyatlandırması, vergi hukuku hizmetleri), denetim ve tasdik hizmetlerini (bağımsız denetim, UFRS raporlaması, finansal risk yönetimi), IT hizmetlerini (bilişim güvenliği, IT denetimi ve tasdiği, IT eğitimi) ve şirketler için eğitimleri (UFRS eğitimleri) kapsamaktadır. TGS Lidya’nın temel değerleri, profesyonel bilginin sürekli güncellenmesi, mesai arkadaşları ve müşterilerle paylaşılması ve risk almaktan (müşteri adına değil) kaçmamaktır.

  TGS Lidya’yı benzersiz kılan özellikleri, hizmetlerini her zaman deneyimli kadrosuyla gerçekleştirmesi, sunduğu her türlü hizmette müşterisine hızla geri dönmesi ve öncelikle hizmette kaliteyi sağlayıp sonrasında onun muhafazasını sağlayabilmesidir. Alanlarında uzman zengin bir kadroya sahip olan TGS Lidya’da halen Caner Sezen, Murat Ersin ve Şenol Görgü şirkette kilit rolleri olan yönetici sıfatına sahip ortaklardır.

  TGS Lidya müşteri portföyü önemli bir kısmı yabancı sermayeli şirketler olmak üzere her büyüklükte firma ve kuruma hizmet vermektedir.

  Şirket görünürlüğünü, farkındalığını ve ününü her yıl artırarak ülke içerisinde başta Big4 olmak üzere diğer denetim firmalarına ciddi alternatif oluşturmak, TGS Lidya’nın kalıcı olabilmesi için gerçekleştirilmesi gerektiğine inandığı şirket amacıdır.

TGS Global

TGS Global, muhasebe, denetim, vergi, danışmanlık ve ticari hukuk alanında uzman muhasebe ve ticari hukuk firmalarının oluşturduğu dinamik bir networkdür.
TGS Global halen 15 ülkede 36 ofis ile faaliyet göstermektedir ve hızlı bir büyüme trendi yakalamıştır.
TGS Global’in sınırları aşan iş yaklaşımı ve uzmanlığı, her büyüklükte işletmenin uluslararası faaliyetlerine destek verecek şekilde dizayn edilmiştir.

Özgün Hizmetler

Bütün networkler birbirinden farklıdır. TGS üyesi bütün firmalar, müşterilerinin işlerine karşı girişimci bir yaklaşım uygularlar.
TGS Global üyeleri sahip oldukları en üst düzeyde mesleki uzmanlıkla, profesyonel hizmetlerini sunmayı taahhüt etmektedirler.
TGS Global müşterileri; tek bir iletişim noktası üzerinden dünya çapındaki kaliteli yerel uzmanları çok hızlı bir şekilde ulaşabilmektedirler.

Müşteriye Özel Çözümler


TGS Global her müşterisinin benzersiz olduğunu kabul ederek, onlara uygun maliyetli ve kaliteli çözümler yaratmayı hedeflemektedir.
Muhasebe, denetim ve iş çözümleriniz için TGS Global size tam desteği zamanında ve ihtiyaç duyacağınız ölçüde sağlayacaktır.

Şeffaflık Raporları


Lidya Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş., KAYİK denetimine yetkili olmakla birlikte 2015 yılı içinde KAYİK denetimi yapmadığı için, şeffaflık raporu hazırlamak zorunda değildir.
2016 Hesap Dönemi Şeffaflık Raporu
2017 Hesap Dönemi Şeffaflık Raporu
2018 Hesap Dönemi Şeffaflık Raporu
2019 Hesap Dönemi Şeffaflık Raporu
2020 Hesap Dönemi Şeffaflık Raporu

 


“TGS Lydia is an independent member of tgs global network limited,an international network of professional business advisors.”