MevzuatVergi Kanunları - Gelir İdaresi Başkanlığı
  Resmi Gazete - T.C. Başkanlık
  Döviz Kurları - T.C. Merkez Bankası
  Bankacılık Mevzuatı - BDDK
  Kambiyo Mevzuatı - Hazine Müsteşarlığı
  Yatırım Teşvik Mevzuatı - Hazine Müsteşarlığı
  Sigortacılık Mevzuatı - Hazine Müsteşarlığı
  Yabancı Sermaye Mevzuatı - Hazine Müsteşarlığı
  Pratik Bilgiler


“TGS Lydia is an independent member of tgs global network limited,an international network of professional business advisors.”