Bağımsız Denetim Hizmetleri


İşletmenizin finansal tabloları, denetim standartlarına uygun olarak denetlenir ve raporlama standartlarına uygun olarak işletmenin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda görüş bildirilir.

 • İç Denetim
 • Mali tablolar ve diğer finansal raporlar için derleme çalışması
 • Yerel mevzuata göre düzenlenmiş mali tabloların denetimi
 • Performans denetimleri
 • Risk değerlendirmeleri ve analiz raporları
 • Özel amaçlı denetimler
 • Kamu kurumlarınca talep edilen özel amaçlı denetimler
 • UFRS’ye göre düzenlenmiş mali tabloların denetimi
 • Sarbanes-Oxley’e uyum denetimleri
 • Destek ve ve teşviklere yönelik denetimler
 • Emeklilik fonu denetimleri